Upozorňujeme na aktuálně platné

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

doporučené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a vyhlášené jako opatření ředitele BETANIE v Náchodě

jako pobytového zařízení sociálních služeb.

Jedná se o preventivní opatření vůči možnému šíření koronavirové infekce.

 

Omezení platí od pondělí 25. května 2020 do odvolání. Návštěvy budou možné každý den od 13 hod. do 16 hod. pokud možno ve venkovních prostorách (zahrada).

Z důvodu zamezení velké koncentrace cizích osob v zařízení je třeba návštěvy koordinovat.

Návštěvu je třeba předem nahlásit a ověřit volný termín na mob.: 735 792 294

Děkujeme za pochopení.

Další informace naleznete na našich webových stránkách (www.betanie.diakonie.cz)

na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz)

a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)

 

Ing. Dušan Šedek, ředitel střediska

Bc. Eva Petránková, vrchní sestra

logo bet

Preventivní opatření pro návštěvy vůči možnému šíření koronavirové infekce

 

od 25.05.2020 do odvolání

Návštěvy jsou povoleny omezeně každý den od pondělí do neděle

v čase 13:00 h – 16:00 h na max. 45 minut.

V pobytovém zařízení mohou současně probíhat max. 3 návštěvy,

každá návštěva max. 2 osoby

(z toho pouze 1 návštěva ve vnitřních prostorách zařízení, 2 ve venkovních prostorách)

 

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o dodržování následujících pravidel:

  1. Před zahájením návštěvy je nutné vyplnit dotazník o bezinfekčnosti.
  2. Před zahájením návštěvy Vám bude změřena tělesná teplota.
  3. K dispozici Vám bude desinfekce na ruce, je nutné ji použít při vstupu i odchodu.
  4. Je povinností pro návštěvu i klienta mít roušku nebo jinak zakrytá ústa.
  5. Pokud to zdravotní stav klienta dovolí, návštěva bude probíhat přednostně ve venkovních prostorách střediska - v zahradě Domova.
  6. Návštěva uvnitř Domova bude probíhat ve společenské místnosti (kapli), zcela výjimečně na pokoji klienta.
  7. V případě návštěvy vnitřních prostor střediska – uvnitř Domova -, pokud to bude možné, dostanete jednorázový plášť a návleky.
  8. Žádáme o dodržování vzájemného odstupu cizích osob alespoň 2 m.

 

Bližší informace Vám na vyžádání podá personál střediska.

I nadále usilujeme o naplňování svého poslání v maximální míře.

Respektujeme doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) č. 10/2020

a usnesení vlády (Ministerstvo zdravotnictví (MZV)) č. 555/2020.

Na první místo stavíme zdraví pracovníků a zajištění kvalitní péče o klienty

Zde - Opatření ředitele

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Dušan Šedek ředitel střediska

Diakonie DČCE – středisko BETANIE – evangelický domov v Náchodě

 

Podpořte klienty domova