Diakonie ČCE - Středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE). Název diakonie, mající svůj původ v řečtině, v sobě zahrnuje výzvu sloužit osobám chudým, nemocným a utlačovaným. Středisko BETANIE v Náchodě poskytuje pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením a seniorům. Více informací o našich službách naleznete ZDE.

Podpořte klienty domova