Domov Betanie

Být člověku člověkem

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Veřejný závazek

 

Poslání služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením střediska BETANIE je pobytová sociální služba pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které z důvodu zdravotního omezení nemohou nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby.

Posláním sociální služby je poskytovat péči a podporu klientům služby a zároveň zachovávat co nejmenší závislost klientů na pomoci.

 

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením

ve věku od 19 let

způsobeným onemocněním centrálního nervového systému, především roztroušenou sklerózou mozkomíšní,  Huntingtonovou chorobou, cévní mozkovou příhodou, o které se již jejich blízcí nemohou postarat sami.

Služba je určena klientům žijícím především na území Královéhradeckého kraje nebo s vazbou na tento kraj.

 

Kapacita služby

16 lůžek

 

Cíle služby 

 • Klient je podporován v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • Ke klientovi je přistupováno individuálně, jsou respektována jeho přání a potřeby.

 

Principy sociální služby vycházejí z diakonických hodnot:

Fortelnost

 • dbáme na odbornost a kvalitu služeb, neustále se vzděláváme
 • udržujeme profesionální hranice
 • chráníme práva a svobody klientů
 • zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost, respektujeme soukromí klientů
 • zavádíme nové a alternativní metody práce s klienty

 

Společenství

 • navazujeme s klienty vztahy založené na vzájemném přijetí, respektu, úctě
 • s našimi klienty spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme
 • usilujeme o prevenci sociálního vyloučení, nikdo zde nemusí být osamocen

 

Milosrdenství

 • uplatňujeme laskavý a vstřícný přístup
 • respektujeme individualitu našich klientů
 • poskytujeme uvážlivou pomoc klientům ve složitých životních situacích
 • zachováváme úctu a lidskou důstojnost

 

Naděje                                                                                 

 • podporujeme a doprovázíme klienty v jejich obtížných životních situacích a nabízíme jim naději
 • nepropadáme rutině a rezignaci ani v obtížných situacích, které bývají spojeny s naší cílovou skupinou klientů, ale hledáme nové cesty a možnosti
 • pomáháme klientům porozumět významu osobního rozvoje a společně k němu hledáme příležitosti

 

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Korespondenční adresa

Domov pro osoby se zdravotním postižením Náchod
Špreňarova 1053
Náchod
54701

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Mgr.  Lenka Hloušková
Telefon: 491 424 160
Mobil: 735 792 294
E-mail: %hpsR-davLm%C09lWgvoM.54Ys
Www: betanie.diakonie.cz

Otevírací doba

nepřetržitý provoz služby

Podpořte klienty domova