Domov Betanie

Být člověku člověkem

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný závazek

Poslání služby

Středisko BETANIE je domovem rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením. Posláním pobytové sociální služby je umožnit klientům hodnotný a smysluplný život navzdory jejich postižení. Služba současně zachovává co nejmenší závislost klientů na pomoci.  

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením

ve věku od 19 let

způsobeným onemocněním centrálního nervového systému, především roztroušenou sklerózou mozkomíšní,  Huntingtonovou chorobou, cévní mozkovou příhodou, o které se již jejich blízcí nemohou postarat sami.

Služba je určena klientům žijícím především na území Královéhradeckého kraje nebo s vazbou na tento kraj dle přesně stanovených kritérií.

Kapacita služby

16 lůžek

Cíle služby 

 • klient má zajištěno příjemné a inspirující prostředí pro zachování možné míry soběstačnosti a bezpečí při běžných denních činnostech, pohybu, komunikaci a orientaci
 • klient má zajištěnou péči, dle přání i duchovní, pro zachování jeho individuality a důstojnosti
 • klient je přijímán společenstvím domova, jsou podporovány jeho přirozené vazby na rodinu a přátele

 Principy sociální služby vycházejí z diakonických hodnot:

Fortelnost

 • dbáme na odbornost a kvalitu služeb, neustále se vzděláváme
 • udržujeme profesionální hranice
 • chráníme práva a svobody klientů
 • zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost, respektujeme soukromí klientů
 • zavádíme nové a alternativní metody práce s klienty

 Společenství

 • navazujeme s klienty vztahy založené na vzájemném přijetí, respektu, úctě
 • s našimi klienty spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme
 • usilujeme o prevenci sociálního vyloučení, nikdo zde nemusí být osamocen

Milosrdenství

 • uplatňujeme laskavý a vstřícný přístup
 • respektujeme individualitu našich klientů
 • poskytujeme uvážlivou pomoc klientům ve složitých životních situacích
 • zachováváme úctu a lidskou důstojnost

Naděje                                                                     

 • podporujeme a doprovázíme klienty v jejich obtížných životních situacích a nabízíme jim naději
 • nepropadáme rutině a rezignaci ani v obtížných situacích, které bývají spojeny s naší cílovou skupinou klientů, ale hledáme nové cesty a možnosti
 • pomáháme klientům porozumět významu osobního rozvoje a společně k němu hledáme příležitosti

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Korespondenční adresa

Domov pro osoby se zdravotním postižením Náchod
Špreňarova 1053
Náchod
54701

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Eva Petránková
Telefon: 491 423 154
Mobil: 735 792 292
E-mail: ckpr47i_%mEkQOQ80mnxZ30fW5pJ
Www: betanie.diakonie.cz

Otevírací doba

nepřetržitý provoz služby

Podpořte klienty domova