další informace

Základní údaje

Území působnost: Královehradecký kraj
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, a to s postižením tělěsným a kombinovaným
Kapacita: 16 klientů
Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Poslání

Posláním je smysluplný a hodnotný život navzdory těžkému tělesnému postižení způsobenému především roztroušenou sklerosou mozkomíšní, Huntingtonovou nemocí apod.

Jde o to ztlumit utrpení našich obyvatel na minimum a využít zbytků schopností a vůle k rozvinutí aktivit a způsobu života, který bude mít nespornou hodnotu. Spolu s našimi obyvateli hledáme pro každého možnosti aktivit pracovních, kulturních, vzdělávacích tak, jak jim umožní zbytky jejich schopností a naše podpora a pomoc.

Cílové skupiny

  • Lidé s těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního nervového systému a to především roztroušenou sklerosou mozkomíšní (dále RS) nebo jinými nemocemi NS např. Hungtingtonova nemoc, nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod. a to v progresivní formě a v pokročilém stádiu, kdy již rodina i pří vší další pomoci nezvládne péči v domácím prostředí.
  • Lidé s kombinovaným postižením.

Dokumenty ke stažení