Odlehčovací služba

Na chvíli si odpočinout...

Odlehčovací služba

Veřejný Závazek

Poslání služby

Středisko BETANIE poskytuje krátkodobé odlehčovací pobyty osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které jinak pečují jejich blízcí. Sociální služba současně zachovává co nejmenší závislost klientů na pomoci.

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením

ve věku od 19 let

způsobeným onemocněním centrálního nervového systému, především roztroušenou sklerózou mozkomíšní, Huntingtonovou chorobou, cévní mozkovou příhodou a

 • Senioři,

o které je zpravidla po zbytek roku pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba je určena klientům žijícím především na území Královéhradeckého kraje nebo s vazbou na tento kraj dle přesně stanovených kritérií.

Kapacita

4 lůžka

Cíle odlehčovací služby

 • Klient má zajištěnu péči, vycházející z jeho potřeb a zvyklostí, zpravidla v  rozsahu do tří měsíců v roce, a  pečující osobě je tak vytvořen prostor pro vlastní odpočinek a vyřízení nezbytných záležitostí
 • Klient je motivován k udržení nebo obnovení svých schopností a podporován v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Principy sociální služby vycházejí z diakonických hodnot:

Fortelnost

 • dbáme na odbornost a kvalitu služeb, neustále se vzděláváme
 • udržujeme profesionální hranice
 • chráníme práva a svobody klientů
 • zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost, respektujeme soukromí klientů
 • zavádíme nové a alternativní metody práce s klienty

 Společenství

 • navazujeme s klienty vztahy založené na vzájemném přijetí, respektu, úctě
 • s našimi klienty spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme
 • usilujeme o prevenci sociálního vyloučení, nikdo zde nemusí být osamocen

Milosrdenství

 • uplatňujeme laskavý a vstřícný přístup
 • respektujeme individualitu našich klientů
 • poskytujeme uvážlivou pomoc klientům ve složitých životních situacích
 • zachováváme úctu a lidskou důstojnost

Naděje

 • podporujeme a doprovázíme klienty v jejich obtížných životních situacích a nabízíme jim naději
 • nepropadáme rutině a rezignaci ani v obtížných situacích, které bývají spojeny s naší cílovou skupinou klientů, ale hledáme nové cesty a možnosti
 • pomáháme klientům porozumět významu osobního rozvoje a společně k němu hledáme příležitosti

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Korespondenční adresa

Odlehčovací služba Betanie
Špreňarova 1053
Náchod
54701

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Mgr.  Lenka Hloušková
Telefon: 491 424 160
Mobil: 735 792 294
E-mail: %hpsR-davLm%C09lWgvoM.54Ys
Www: betanie.diakonie.cz

Otevírací doba

nepřetržitý provoz služby

Podpořte klienty domova