další informace

Základní údaje

Územní působnost: Královehradecký kraj
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, a to s postižením tělěsným nebo kombinovaným a senioři.
Kapacita: 4 lůžka
Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Poslání

Posláním je smysluplný a hodnotný život navzdory zdravotnímu postižení, po dobu pobytu, která je smluvena na dobu určitou. (1-3 měsíce) pro dospělé uživatele muže i ženy. Tito uživatelé žijí po zbytek roku v rodinném kruhu. Spolu s našimi obyvateli hledáme pro každého možnosti aktivit pracovních, kulturních, vzdělávacích, tak, jak jim umožní zbytky jejich schopností a naše podpora a pomoc.

Cílové skupiny

  • Lidé s těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního nervového systému a to především roztroušenou sklerosou mozkomíšní (dále RS) nebo jinými nemocemi NS např. Hungtingtonova nemoc, nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod. a to v progresivní formě a v pokročilém stádiu, kdy již rodina i pří vší další pomoci nezvládne péči v domácím prostředí.
  • Osoby s tělesným postižením (Roztoušená sklerosa mozkomíšní, Freidrichova nemoc, Parkinsonova nemoc apod.)
  • Osoby s  kombinovaným postižením
  • Senioři (se sníženou pohyblivostí, s Parkinsonovou nemocí, vyjímečně i Alzheimerovou chorobou apod.)

Dokumenty ke stažení