FARÁŘ STŘEDISKA, BOHOSLUŽBY

Náš domov má svého evangelického faráře pana Mgr. Marka Bártu, který zajišťuje pastorační péči v BETANII v průběhu celého roku. Pravidelně dochází na bohoslužby, na požádání navštěvuje imobilní klienty na pokojích a ve spolupráci se sociální pracovnicí uskutečňuje rozloučení se zesnulými klienty. Rovněž navštěvuje klienty, kteří jsou dočasně hospitalizováni v nemocnicích. Do střediska dochází každý druhý pátek odpoledne. Pan farář je členem dozorčí rady střediska.

Kontakt:

Mgr. Marek Bárta

tel. 604 892 182

e-mail: Abednego@seznam.cz

Bohoslužby v kapli BETANIE:

pátek (1x za 14 dní) -  od 14.00 hod. v kapli

Podpořte klienty domova