Správní rada střediska BETANIE je statutární orgán našeho střediska, zodpovědný za veškerou činnost střediska, za hospodaření střediska a za správu majetku střediska. Ze své činnosti se Správní rada střediska BETANIE zodpovídá orgánu, který ji jmenoval, tedy Správní radě Diakonie ČCE.

Správní rada střediska řídí veškerou činnost střediska, a to zejména prostřednictvím nastavení základních procesů, vydáváním vnitřních předpisů střediska, zabezpečením činnosti střediska, stanovením zodpovědností a kompetencí a kontrolou jejich dodržování.

Ředitel střediska řídí každodenní činnost střediska, zodpovídá za vedení administrativně - správní agendy a je vedoucím střediska z hlediska pracovněprávních vztahů.

 

Složení Správní rady střediska:

Ing. Dušan Šedek, ředitel střediska, předseda SRS

Bc. Eva Petránková, vrchní sestra, zástupkyně ředitele střediska, členka SRS

Mgr. Iva Dörrová, sociální pracovnice, členka SRS

Kontakty na členy SRS viz Kontakt na pracovníky

 

Podpořte klienty domova