Správní rada střediska BETANIE je statutární orgán našeho střediska, zodpovědný za veškerou činnost střediska, za hospodaření střediska a za správu majetku střediska. Ze své činnosti se Správní rada střediska BETANIE zodpovídá orgánu, který ji jmenoval, tedy Správní radě Diakonie ČCE.

Správní rada střediska řídí veškerou činnost střediska, a to zejména prostřednictvím nastavení základních procesů, vydáváním vnitřních předpisů střediska, zabezpečením činnosti střediska, stanovením zodpovědností a kompetencí a kontrolou jejich dodržování.

Ředitel střediska řídí každodenní činnost střediska, zodpovídá za vedení administrativně - správní agendy a je vedoucím střediska z hlediska pracovněprávních vztahů.

 

Složení Správní rady střediska:

Bc.Lucie Pavlistová, ředitel střediska , předseda SRS

Mgr. Lenka Hloušková, socialní pracovnice, členka SRS

Petra Chrásková, administrativní pracovník, členka SRS

Kontakty na členy SRS viz Kontakt na pracovníky

 

Podpořte klienty domova