Betanie Náchod

Jsme tu pro vás od roku 1993

o nás

Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov v Náchodě  je  nestátní nezisková organizace. Středisko BETANIE v Náchodě bylo založeno již v roce 1991 a provoz byl zahájen v červnu 1993.

Aktuálně poskytujeme dva druhy  sociálních služeb:

Domov pro osoby se zdravotním postižením, který se zaměřuje na komplexní péči o osoby s tělesným a kombinovaným postižením centrálního nervového systému, a odlehčovací službu, která má stejné zaměření, navíc je určena také seniorům. Celková kapacita střediska je 20 lůžek, v průměru pečujeme o 50 klientů ročně. 

Partnerským sborem  střediska je Farní sbor Českobratrské církve evangelické Náchod-Šonov, http://nachod-sonov.evangnet.cz/.

 

 

Podpořte klienty domova