Betanie Náchod

Jsme tu pro vás od roku 1993

Historie Betanie Náchod

1991

Vzniká skupina nadšenců v čele s farářem Jaromírem Strádalem, Mgr. Tomášem Vašinou a Ing. Milanem Včelišem, která zakládá ve spolupráci s Farním sborem ČCE v Hronově nové středisko Diakonie ČCE - Betanie. Jeho prvním ředitelem se stává Ing. Milan Včeliš.

1992

Je zpracován projekt a zahájena dostavba domu v ulici Špreňarova čp. 1053 v Náchodě. Stavbyvedoucím byl Ing. V. Jána. Stavebním mistrem Jan Turek.

1993

V červnu 1993 je stavba úspěšně dokončena (zejména díky finanční pomoci spolku Gustav Adolf Werk z Německa) a zahájen provoz domova pro lidi se zdravotním postižením a seniory.

1994

V tomto roce se mění zaměření Betanie na domov pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou se stávají osoby s onemocněním CNS (centrálního nervového systému), zejména osoby  trpící RSM (Roztroušenou sklerosou mozkomíšní).

2006

Je zahájeno poskytování nové služby určené osobám se zdravotním postižením. Jedná se o tzv.  odlehčovací (krátkodobou) službu.

2007

Obě služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba) jsou zaregistrovány dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

2008

V tomto roce byla navázaná spolupráce se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH) a do Betanie byli přijati první obyvatelé s touto nemocí.

Naše středisko v číslech

V Betanii nyní žije 0 obyvatel
O jejich pohodlí se stará 0 pracovníků
Loni jsme se vypravili na 0 výletů a kulturních akcí
Každý den si tu užíváme na 0 procent