Betanie Náchod

Jsme tu pro vás od roku 1993

Historie Betanie Náchod

1991

Vzniká první skupina nadšenců v čele s farářem Jaromírem Strádalem, Mgr. Tomášem Vašinou a Ing. Milanem Včelišem (který se stává i prvním ředitelem střediska) a ti zakládají v e spolupráci se sborem ČCE v Hronově Středisko Diakonie ČCE.

1992

Je zpracován projekt na dostavbu domu ve Špreňarově ulici č. 1053 v Náchodě a zahájena stavba. Stavbyvedoucím byl Ing. V. Jána. Stavebním mistrem Jan Turek.

1993

V červnu 1993 je stavba úspěšně dokončena (díky finanční pomoci především GAW ze SRN) a zahájen provoz domova pro lidi se zdravotním postižením a seniory.

1994

V tomto roce se mění zaměření Betanie na Domov pro lidi se zdravotním postižením a to především pro lidi trpící RSM a podobným nemocemi CNS (centrálního nervového systému).

2006

Je započata nová služba a to tzv odlehčovací (neboli krátkodobé) služby pro osoby se zdravotním postižením.

2007

Obě služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby) jsou zaregistrovány va smyslu nového zákona o sociálních službách

2008

V únoru proběhla inspekce kvality soc. služeb a to u služby Domov pro osoby se zdravotním postižením.

V tomto roce byla navázaná spolupráce se Společností pro Huntingtonovu chorobu a byly přijati první obyvatelé s touto nemocí.

Naše středisko v číslech

V Betanii nyní žije 0 obyvatel
O jejich pohodlí se stará 0 pracovníků
Loni jsme se vypravili na 0 výletů a kulturních akcí
Každý den si tu užíváme na 0 procent