Betanie Náchod

Jsme tu pro vás od roku 1993

Historie Betanie Náchod

 

Betanie, jejíž jméno znamená v hebrejštině „dům chudého”, byla původně vesnička asi 3 km od Jeruzaléma při silnici vedoucí do Jericha na východním úpatí Olivové hory. K Betanii se vztahuje řada biblických příběhů.

Jedním z takových příběhů je vyprávění (J 11,1–43) o jistém Lazarovi z Betanie, který zde žil se svými sestrami Martou a Marií. Ježíš byl jejich přítelem a měl se s nimi moc rád. Jednoho dne Lazar vážně onemocněl. Ježíš se o tom dozvěděl, ale prodléval ještě dva dny, než se do Betanie vypravil. Lazar ovšem mezitím zemřel a obě sestry Marta i Marie při setkání s Ježíšem hořekovaly: „Pane, kdybys byl zde, náš bratr by byl nezemřel.“ Ježíš jim na to odpověděl: „Neříkal jsem vám, že uvidíte slávu Boží, jestliže uvěříte?“ Nechal odstranit kámen z hrobu, modlil se k Bohu – k laskavému a milujícímu Otci a zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven“. Mrtvý vyšel s nohama a rukama ovázanýma obinadly a tváří ovázanou látkou. Ježíš řekl: „Rozvažte ho, ať může jít.

 

S myšlenkou dát diakonickému středisku název BETANIE přišel pan farář Jaromír Strádal. Jeho největším přáním byla stálá přítomnost Ježíše Krista (Ježíšovského principu pomoci) v jejích prostorách.

1991

Vzniká první skupina nadšenců v čele s farářem Mgr. Jaromírem Strádalem, Ing. Milanem Včelišem a Mgr. Tomášem Vašinou, která zakládá ve spolupráci s Farním sborem ČCE v Hronově nové středisko Diakonie ČCE - BETANIE. Jeho prvním ředitelem se stává Ing. Milan Včeliš.

1992

Je zpracován projekt a zahájena dostavba domu v ulici Jana Špreňara č.p. 1053 v Náchodě. (stavbyvedoucí Ing. V. Jána, stavební mistr J. Turek).

1993

V červnu je díky finanční pomoci Gustav-Adolf-Werk (GAW), nejstarší protestantské pomáhající organizace v Německu, stavba úspěšně dokončena.

Provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením a seniory byl slavnostně zahájen za přítomnosti bratra faráře Jana Čapka z Liberce, člena synodní rady Českobratrské církve evangelické a zástupkyně GAW paní Ute Leube.

1994

V tomto roce se mění zaměření BETANIE jako Domova pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou se stávají osoby s onemocněním centrálního nervového systému (CNS), zejména osoby trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RSM).

2006

Je započata nová odlehčovací služba (krátkodobé pobyty), určená zdravotně postiženým osobám a seniorům.

2007

Obě služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba) jsou zaregistrovány dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

2008

V tomto roce byla navázána spolupráce se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH) a do BETANIE byli přijati první obyvatelé trpící touto chorobou.

2014

Na jaře toho roku se podařilo dokončit bezbariérový přístup a úpravu zahrady za BETANIÍ, která je klienty hojně využívána nejen pro posezení, ale také pro společenské a kulturní aktivity.

2017

Na podzim toho roku se podařilo dokončit nový lanový výtah, který usnadňuje pohyb klientů a personálu mezi přízemím a prvním patrem budovy BETANIE.

2019

V BETANII nadále poskytujeme dvě pobytové služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením pečuje celoročně o své klienty s kapacitou 16 lůžek. Odlehčovací služba (krátkodobá péče o klienty) disponuje 4 lůžky.

 

Podpořte klienty domova